Škola numerologie

Sn-logo   

 Numerologie, stejně jako astrologie, slouží pomocí svých výpočtů k identifikaci osobnosti, chování a talentu člověka. Pomáhá určit povahu, způsob myšlení i konání, osobní potenciál i slabší stránky, stejně jako interakci člověka s ostatními lidmi, ať už se to týká osobních, přátelských nebo kolegiálních vztahů. Díky numerologii lze nalézt a využít ten správný čas a příznivé energie k práci na sobě i své budoucnosti, ale také pochopit svou minulost a mnoho souvislostí, na první pohled neviditelných.

Stejně jako se astrolog spoléhá na informace čerpané z pozic Slunce a planet v danou chvíli zrození, tak pro numerologa jsou zdrojem informací datum narození a jméno člověka.

Léta studia a především praktické zkušenosti s mnoha mnou vypracovanými numerologickými rozbory, mi umožnila pochopit mnoho principů a souvislostí, jež v sobě numerologie skrývá. I když jsem se zabývala i jinými esoterními technikami, tak ke mně čísla promlouvala svým jazykem, až jsem se dostala na intuitivní úroveň, ačkoliv nebo právě proto, jsem v matematice nebyla premiantem. Na základě svých vědomostí a zkušeností jsem v průběhu roku 2016 byla vedena k tomu, abych otevřela Školu numerologie

Proč se člověk nenaučí numerologii z knih?

Když někdo začne číst knihy a čerpat z podobných zdrojů, ve snaze naučit se jazyk čísel, vede ho to k tomu, že se seznámí s atributy čísel, jak jsou uvedeny, ale knihy mu neřeknou, jak definovat celou řadu dalších informací, jemných rozdílů jež jsou skryty v postavení čísel v numeroskopu. Rozpoznání právě jemných nuancí umožní studentovi se seznámit se s každým číslem do mnohem větší hloubky, bez nutnosti mentorovat spoustu vlastností. 

 

Absolvent se ve dvou semestrech  (21 lekcích v rozsahu 2 - 3 hodin) naučí definovat jednotlivá čísla, také rozklíčovat, co jednotlivé vibrace, jež jsou nám jménem a datem narozením dány do vínku a předurčují tak směr a způsob, kterými po své životní cestě budeme kráčet.

Především na vlastní osobě, ale i na veřejně známých osobnostech absolvent pochopí a nacvičí nejen znalosti o jednotlivých číslech, ale také jak s nimi pracovat, čeho si všímat, jak se na člověka nebo jen jeho duši skrze datum narození či jméno napojit a přijímat informace, jež čísla skrývají. Pochopí, že tři sudičky z pohádek mají svůj reálný základ, porozumí principům, proč některé vztahy klapou, a s jinými se člověk trápí, jak čísla ovlivňují zdravotní stav, na co je dobrá numerologická mřížka, nebo třeba jak lze nalézt vhodný den pro důležité životní události a mnoho jiného… a vše také patřičně interpretovat.

Škola numerologie tak nebude jen naukou o číslech, ale i prostředkem k osobnímu sebepoznání a růstu.

Uchazeč o účast ve Škole numerologie nemusí být matematický expert, stačí, když umí sčítat a odčítat... nebo si s sebou přinese kalkulačku. 

Vědomosti a zkušenosti nabité lze uplatnit buď v osobním životě, ale absolvent bude schopný pracovat jako numerolog ve vlastní praxi, vědomosti lze užít i v personálních agenturách a oddělení firem nebo v psychoterapeutické praxi. 

V průběhu výuky, která probíhá v Trutnově dle rozpisu (viz níže) je nutno počítat se zadáváním a vypracováním domácích úkolů a zkoušením nabitých znalostí, ale nebojte se, budeme si hrát a bude legrace. Po ukončení obou semestrů, vypracování semestrálních prací a absolvování výstupní zkoušky absolvent získá certifikát a příležitost pokračovat v nadstavbovém studiu karmické numerologie.

Součástí výuky nejsou skripta, ty si vytváříte sami v rámci výuky.

Od ledna 2018 výuka v Trutnově v těchto formách a cenách: 

1, Individuální výuka:

Cena 5 000,- Kč za 1 semestr

Platba probíhá rezervační zálohou 1 500,- Kč na každý semestr. Následně se při každé lekci platí v 1. semestru doplatek na lekci 318,- Kč za lekci, ve 2. semestru pak 350,- Kč.

Termíny výuky probíhají ve 14ti denních intervalech nebo po dohodě. 

2, Skupinová výuka:

Cena 4 300,- Kč za 1 semestr

Platba probíhá rezervační zálohou 1 500,- Kč. Následně se při každé lekci platí v 1, semestru doplatek na lekci 254,- Kč, ve 2. semestru pak 280,- Kč.

Termíny probíhají ve 14ti denních intervalech. 

Ve skupině je 2 - 5 studujících.

Skupina vzniká, až po přihlášení min. dvou studujících a po úhradě zálohy. Jestliže se nesejde dostatečný počet studujících, budete mít možnost studovat individuálně, ale v odpovídající ceně.

Nejbližší předpokládaný začátek skupinové výuky:

leden 2019

Platba v obou variantách probíhá takto:

Rezervační záloha 1500,- Kč je uhrazena převodem na účet po přihlášení se k výuce na email s níže uvedenými údaji na základě potvrzovacího e-mailu s údaji potřebnými k platbě. E-mail očekávejte do 2 dnů od odeslání přihlášky.

Doplatek bude uhrazen proti dokladu při každé probíhající lekci. 

Přihlášení:

Do předmětu zprávy uveďte buď: 1, Škola numerologie - individuální

2, Škola numerologie - skupinová

Na e-mail danarydlova@spravnoucestou.cz zašlete tyto údaje:

celé jméno a příjmení

datum narození

adresa

telefon

Storno podmínky

Jestliže si svou přihlášku rozmyslíte a rozhodnete se nenastoupit a zároveň písemně oznámíte své rozhodnutí do 15 dnů před započetím výuky, bude Vám vráceno do 30 dnů po zrušení přihlášení z rezervační zálohy 50%.

Při pozdějším stornu celá rezervační záloha kryje mé náklady a čas s přihláškou spojené. Lze však po dohodě svou účast nahradit jinou osobou. 

Přihlášku na kurz lze použít i jako dárkový poukaz (domluva proběhne přes e-mail).

V případě nemoci u individuální výuky nalezneme jiný termín. Ve skupinové výuce Vám celá lekce bude nahrána ve formátu MP3 a zaslána ke zpracování a přípravě na další lekci. Pokud byste vyžadovaly individuální náhradu, pak cena takové lekce je navíc ve výši 500,- Kč. 

V případě, že by vznikla překážka na mé straně a nový semestr by tak nemohl začít v daný termín nebo v nejbližší době k danému termínu vyhovující oběma stranám, pak bude rezervační záloha vrácena v plné výši. V případě krátkodobé nemoci si vyhrazuji právo na změnu termínu.

Účastnická dohoda

Vyplněním přihlášky souhlasíte s touto účastnickou dohodou. 

Při zrušení přihlášky z Vaší strany berete na vědomí a souhlasíte se storno podmínkami. 

Při zpracování Vaší přihlášky se řídím dle zákona č.101/2000 o ochraně osobních údajů v platném znění. 

Jestliže se účastník rozhodne předčasně ukončit svou účast ve Škole numerologie, uhrazené platby mu nebudou navráceny. 

Účastník se zavazuje, že nebude veřejně publikovat nebo medializovat veškeré informace získané v lekcích a při výuce bez mého písemného souhlasu a odsouhlasení a zároveň nebude veřejně prezentovat dění a skutečnosti ve škole probíhající bez mého souhlasu.  

Každý účastník lekcí a kurzů nese za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám a účastníkům v místě konání pořádaných akcí. 

Pořadatel semináře není zodpovědný za účastníkovi případné ztráty, škody nebo zranění. V případě nemoci či úrazu si účastník hradí lékařskou péči sám. 

Je zakázáno vstupovat pod vlivem jakýchkoli návykových látek a alkoholu, stejně jako je užívat či kouřit v prostorách pod hlavičkou firmy Dana Rýdlová – Správnou cestou. 

Pokud účastník trpí psychickým onemocněním, doporučuji, před absolvováním jakékoli mnou pořádané akce, konzultaci s lékařem.  

Účastník se zavazuje sdělit jakékoli prodělané závažnější onemocnění, včetně psychických problémů, infekčních onemocnění před začátkem akce mé osobě. Pokud si není jist svou účastí, před přihlášením požádá o konzultaci o vhodnosti absolvování lekce či kurzu. 

REFERENCE STUDENTŮ

Děkuji za 1. semestr kurzu numerologie, který mě  pomohl více poznat sama sebe a posune mě v životě dál a porozumět lidem v mém okolí a využívat potenciál jednotlivých dnů v týdnu. Jsem mile překvapena, co vše lze zjistit nejen z datumu narození, ale i z rozboru jména a příjmení,  jaký má význam a jak mě ovlivňuje. Kurz probíhal ve velmi milé atmosféře. Těším se na 2. semestr, co vše dalšího se naučím.

Jana

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Absolvovala jsem 1.semestr Školy numerologie Dany Rýdlové a jsem nadšená. A to především rozsahem předávaných znalostí. Jednotlivá čísla (psychické, osudové a jmenné) se probírají z různých aspektů a souvislostí. Postupně se mi vyjasňovaly charaktery a vzorce chování nositelů konkrétních čísel (vzorek byl vzat z bližší i širší rodiny). Vřele doporučuji.

Hana

 

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !telefon


Zvětšit mapu