Škola numerologie

Sn-logo   

 Numerologie, stejně jako astrologie, slouží pomocí svých výpočtů k identifikaci osobnosti, chování a talentu člověka. Pomáhá určit povahu, způsob myšlení i konání, osobní potenciál i slabší stránky, stejně jako interakci člověka s ostatními lidmi, ať už se to týká osobních, přátelských nebo kolegiálních vztahů. Díky numerologii lze nalézt a využít ten správný čas a příznivé energie k práci na sobě i své budoucnosti, ale také pochopit svou minulost a mnoho souvislostí, na první pohled neviditelných.

Stejně jako se astrolog spoléhá na informace čerpané z pozic Slunce a planet v danou chvíli zrození, tak pro numerologa jsou zdrojem informací datum narození a jméno člověka.

Léta studia a především praktické zkušenosti s mnoha mnou vypracovanými numerologickými rozbory, mi umožnila pochopit mnoho principů a souvislostí, jež v sobě numerologie skrývá. I když jsem se zabývala i jinými esoterními technikami, tak ke mně čísla promlouvala svým jazykem, až jsem se dostala na intuitivní úroveň, ačkoliv nebo právě proto, jsem v matematice nebyla premiantem. Na základě svých vědomostí a zkušeností jsem v průběhu roku 2016 byla vedena k tomu, abych otevřela Školu numerologie

Proč se člověk nenaučí numerologii z knih?

Když někdo začne číst knihy a čerpat z podobných zdrojů, ve snaze naučit se jazyk čísel, vede ho to k tomu, že se seznámí s atributy čísel, jak jsou uvedeny, ale knihy mu neřeknou, jak definovat celou řadu dalších informací, jemných rozdílů jež jsou skryty v postavení čísel v numeroskopu. Rozpoznání právě jemných nuancí umožní studentovi se seznámit se s každým číslem do mnohem větší hloubky, bez nutnosti mentorovat spoustu vlastností. 

 

Absolvent se ve dvou semestrech naučí definovat jednotlivá čísla, také rozklíčovat, co jednotlivé vibrace, jež jsou nám jménem a datem narozením dány do vínku a předurčují tak směr a způsob, kterými po své životní cestě budeme kráčet.

Především na vlastní osobě, ale i na veřejně známých osobnostech absolvent pochopí a nacvičí nejen znalosti o jednotlivých číslech, ale také jak s nimi pracovat, čeho si všímat, jak se na člověka nebo jen jeho duši skrze datum narození či jméno napojit a přijímat informace, jež čísla skrývají. Pochopí, že tři sudičky z pohádek mají svůj reálný základ, porozumí principům, proč některé vztahy klapou, a s jinými se člověk trápí, jak čísla ovlivňují zdravotní stav, na co je dobrá numerologická mřížka, nebo třeba jak lze nalézt vhodný den pro důležité životní události a mnoho jiného… a vše také patřičně interpretovat.

Škola numerologie tak nebude jen naukou o číslech, ale i prostředkem k osobnímu sebepoznání a růstu.

Uchazeč o účast ve Škole numerologie nemusí být matematický expert, stačí, když umí sčítat a odčítat... nebo si s sebou přinese kalkulačku. 

Vědomosti a zkušenosti nabité lze uplatnit buď v osobním životě, ale absolvent bude schopný pracovat jako numerolog ve vlastní praxi, vědomosti lze užít i v personálních agenturách a oddělení firem nebo v psychoterapeutické praxi. 

V průběhu výuky, která probíhá v Trutnově dle rozpisu (viz níže) je nutno počítat se zadáváním a vypracováním domácích úkolů a zkoušením nabitých znalostí, ale nebojte se, budeme si hrát a bude legrace. Po ukončení obou semestrů absolvent získá certifikát a možnost pokračovat v nadstavbovém studiu karmické numerologie.

Součástí výuky nejsou skripta, ty si vytváříte sami v rámci výuky.

Od ledna 2018 výuka v Trutnově ve dvou varintách:

(termíny jsou předpokládané a na první lekci doladíme)

 

1, ve všední den - pondělí od 16:00hod.

Předpokládané termíny výuky 1. semestr :

8. ledna, 22. ledna, 5. února, 19. února, 5. března, 19. března, 9. dubna, 23. dubna, 7. května, 21. května, 4. června (2. semestr započne v druhé polovině srpna 2018)

 

2, Víkendová škola formou dvoulekcí - sobota od 10:00 hod.

Předpokládané termíny 1. semestru:

6. ledna, 3. února, 3. března, 7. dubna, 5. května, 2. června

 

Termíny výuky 2. semestr Trutnov:

POZOR ZMĚNA TERMÍNU!

výuka začína v 16:00 hod. - (SUDÁ STŘEDA)

(pro absolventy 1. semestru podzim 2017)

21. února, 7. a 21. března, 4. a 18. dubna, 2., 16. a 30. května, 13. a 27. června

 Maximální počet míst:

Trutnov... 7

Místo výuky: 

Trutnov - Zelená louka (přesnou adresu získáte po uhrazení zálohy)

Cena za semestr: 3.800,- Kč

Platba probíhá takto:

Rezervační záloha 1000,- Kč je uhrazena převodem na účet po zadání níže uvedené přihlášky na základě potvrzovacího e-mailu s údaji potřebnými k platbě. E-mail očekávejte do 2 dnů od odeslání přihlášky.

Doplatek bude uhrazen proti dokladu při první lekci. 

Storno podmínky

Jestliže si svou přihlášku rozmyslíte a rozhodnete se nenastoupit a oznámíte své rozhodnutí do 20. 12. 2017, bude Vám vráceno do 30 dnů po zrušení přihlášení z rezervační zálohy 50%.

Při pozdějším stornu celá rezervační záloha kryje mé náklady a čas s přihláškou spojené. Lze však po dohodě svou účast nahradit jinou osobou. 

Přihlášku na kurz lze použít i jako dárkový poukaz (domluva proběhne přes e-mail).

V případě nemoci se domluvíme, jak Vám bude lekce nahrazena. 

V případě, že by vznikla překážka na mé straně a nový semestr by tak nemohl začít v daný termín nebo v nejbližší době k danému termínu vyhovující oběma stranám, pak bude rezervační záloha vrácena v plné výši. 

Účastnická dohoda

Vyplněním přihlášky souhlasíte s touto účastnickou dohodou. 

Při zrušení přihlášky z Vaší strany berete na vědomí a souhlasíte se storno podmínkami. 

Při zpracování Vaší přihlášky se řídím dle zákona č.101/2000 o ochraně osobních údajů v platném znění. 

Jestliže se účastník rozhodne předčasně ukončit svou účast ve Škole numerologie, uhrazené platby mu nebudou navráceny. 

Účastník se zavazuje, že nebude veřejně publikovat nebo medializovat veškeré informace získané v lekcích a při výuce bez mého písemného souhlasu a odsouhlasení a zároveň nebude veřejně prezentovat dění a skutečnosti ve škole probíhající bez mého souhlasu.  

Každý účastník lekcí a kurzů nese za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám a účastníkům v místě konání pořádaných akcí. 

Pořadatel semináře není zodpovědný za účastníkovi případné ztráty, škody nebo zranění. V případě nemoci či úrazu si účastník hradí lékařskou péči sám. 

Je zakázáno vstupovat pod vlivem jakýchkoli návykových látek a alkoholu, stejně jako je užívat či kouřit v prostorách pod hlavičkou firmy Dana Rýdlová – Správnou cestou. 

Pokud účastník trpí psychickým onemocněním, doporučuji, před absolvováním jakékoli mnou pořádané akce, konzultaci s lékařem.  

Účastník se zavazuje sdělit jakékoli prodělané závažnější onemocnění, včetně psychických problémů, infekčních onemocnění před začátkem akce mé osobě. Pokud si není jist svou účastí, před přihlášením požádá o konzultaci o vhodnosti absolvování lekce či kurzu. 

REFERENCE STUDENTŮ

Děkuji za 1. semestr kurzu numerologie, který mě  pomohl více poznat sama sebe a posune mě v životě dál a porozumět lidem v mém okolí a využívat potenciál jednotlivých dnů v týdnu. Jsem mile překvapena, co vše lze zjistit nejen z datumu narození, ale i z rozboru jména a příjmení,  jaký má význam a jak mě ovlivňuje. Kurz probíhal ve velmi milé atmosféře. Těším se na 2. semestr, co vše dalšího se naučím.

Jana

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Absolvovala jsem 1.semestr Školy numerologie Dany Rýdlové a jsem nadšená. A to především rozsahem předávaných znalostí. Jednotlivá čísla (psychické, osudové a jmenné) se probírají z různých aspektů a souvislostí. Postupně se mi vyjasňovaly charaktery a vzorce chování nositelů konkrétních čísel (vzorek byl vzat z bližší i širší rodiny). Vřele doporučuji.

Hana

 

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !telefon


Zvětšit mapu