Rozbor osobnosti

 

Pro příklad zde k nahlédnutí zkrácený příklad numerologického rozboru (běžný rozsah je 4 - 6 str. A4).

 

S úctou k osobě i památce jsem vybrala osobnost našeho spisovatele Jaroslava Haška. Jeho životopis k porovnání s mými výsledky lze nalézt na jiných webových stránkách.

 

 

JAROSLAV HAŠEK narozen 30. 4. 1883

 

Psychické číslo 30/3

 

( číslo dne narození a vypovídá o seberealizaci osoby a nejvýrazněji ovlivňuje život do 35. narozenin )

 

 

 

     Psychická trojka nám o Jarlovu Haškovi prozrazuje, že se jedná o člověka s velkou touhou po volnosti a zábavě. Široká fantazie, jež je člověku narozenému třicátého dne v měsíci daná, poskytuje talent k vytváření příběhů a scénářů s důrazem na vykreslení povah postav v nich účinkující.

 

     Co se týká povahy člověka pod vlivem vibrace trojky, pak se jedná o člověka přátelského, nezávislého, iniciativního, velmi společenského a přizpůsobivého. Pan Hašek díky této trojce získal tvořivou schopnost a ohromující výkonnost, tak aby dosáhl úcty a věhlasu nejen za života, ale aby zůstal v povědomí lidí i po své smrti. To číslo způsobuje problémy na pracovních postech v podřízeném postavení, a jistá dávka sklonu k povrchnosti z něho dělala člověka kritického, takže se jeho jindy humorné poznámky snadno stávaly sarkastickými pomluvami. Pokud však uznal názory nebo cíle druhých za své, dokázal se i přizpůsobit. Trojka poskytuje i obzvláštní oblibu v cestování, z kterého pan Hašek čerpal mnohou inspiraci.

 

     Vztah k financím s vibrací psychického čísla 3, přináší možnost snadno peníze získat, ale ještě snadněji utratit a jen těžko sám pan Hašek dokázal myslet na dlouhodobější zajištění.

 

     V partnerství pan Hašek, ačkoli duchem oddaný své partnerce, pod vlivem psychického čísla 3, se nemohl srovnat s omezujícími pouty „instituce manželství“. Číslo ukazuje, že svou ženu i svého syna hluboce miloval, ale jeho sklon k nezávislosti společně se silným pocitem odpovědnosti ho vedl k opuštění rodiny, tak aby nebyl přítěží.

 

Psychické číslo naznačuje i zdravotní problémy a to v oblasti nervů, kloubů, potíží se srdcem, vyrážky a sklon k obrnám a ochrnutím.

 

 

Osudové číslo 9

 

( získává převahu po 35. roku života a je závislý na karmách životů předcházejících ) 

 

     Osudová devítka panu Haškovi přinášela silnou impulzivnost, ale díky harmonickému vlivu psychického čísla (3) a jejího silnějšího vlivu, byla tato vlastnost zvládána. Komplikace a překážky napomohly k rozvoji mentálních schopností. Číslo mu poskytovalo individualitu i idealismus – poctivost a věrnost svému slovu, osobám i názorům. I toto číslo ukazuje na jeho umělecký talent, ale také na snadné získání úspěchu v této oblasti. Další možností jeho seberealizace mohla být v oblasti zdravotnictví nebo léčitelství. U pana Haška je patrná výrazná potřeba pracovat, touha po dobrodružství, ale i zvídavost a zájem o všechny aspekty lidského bytí, tak aby v závěru byly tyto potřeby uplatněny v jeho práci v neustálém koloběhu. Devítka mu dala vůli ke splnění jeho předsevzetí a závazků, svůj ohnivý rys osobnosti ventiloval ve své usilovné práci.

 

Devítka v osudu naznačuje i problémy v dětství, pocit bezvýznamnosti.

 

 

 

Numerologická mřížka 

 

 

    Jedna jednička značí neschopnost vyjádřit své city. 

     Jedna dvojka umožňuje spoléhat se na svůj vnitřní hlas, ale i obětavost a přátelskou povahu.

            Z numerologické mřížky vyplývá, že dvě trojky naznačují mnohostranné nadání, bohatou slovní zásobu, potřebu změn, logické myšlení, ale problém s kázní. 

            Jedna čtyřka poskytuje zručnost, ale také rozhárané rodinné vztahy.

            Chybějící pětka prozrazuje problém s dokončování projektů.

            Chybějící šestka nazančuje problémové rodinné, ale i přátelské vztahy.

            Jedna sedmička naznačuje potřebu vyzkoušet vše na vlastní kůži, oblibu pro společnost a přátelé, také léčitelské schopnosti a karmu v citové oblasti.

 

            Dvě osmičky předpovídají velkou touhu po nezávislosti, ctižádostivost, smysl pro detail, ale také neústupnost a vůdčí sklony. Ukazuje i na karmickou zátěž na materiální a fyzické úrovni.   

     A jako poslední jedna devítka poskytuje schopnost pomoc si z problémů vlastní silou a duchovní porozumění. 

 

Objevují tři roviny:

 

     Rovina zručnosti 1 – 4 – 7, která znamená jak manuální tak myšlenkové dovednosti, potřebu stejně vyladěného partnera, neochotu podřizovat se.

 

     Rovina myšlení 1 – 2 – 3 skýtá schopnost soustředění a své myšlenky patřičným způsobem interpretovat, ale nesvěřuje své niterné pocity.

 

     Rovina energie 7 – 8 – 9 přináší velké množství energie, pro kterou jen obtížně člověk hledá způsob ventilace.   

 

  

 

Jmenné číslo

 

J A R O S L A V  H A Š E K

 

1 1 9 6 1 3 1 4   8 1 1 5 2 = 43 = 7 …………… vibrace jména 7

 

           Rodné jméno Jaroslav má vibraci 26 redukované na číslo osm, což značí na velkou duševní touhu po slávě a úspěchu, kdy je člověk ochoten vzdát se čehokoli pro naplnění svých tužeb. Osmička člověka nutí k neutuchající snaze dojít cíle, ačkoli se potýká se stále stejnými problémy, ani vztahy nejsou bez komplikací.

 

          Příjmení obsahuje dědičné informace, přičemž „Hašek“ značí spoléhání se sám na sebe, obrovské schopnosti a touhu dosáhnout slávy. I příjmení naznačuje komplikované vztahy.

 

          Součet jména a příjmení ovlivňuje především zdraví a přináší nejedno zklamání, redukovaný součet na sedmičku poskytuje růst v duchovním směru, což znamená, že celý život s jeho vzestupy a pády je předmětem učení a růstu vlastní duše. Zároveň člověka ve společnosti zvýrazňuje přirozeným způsobem. Je to osoba, ochotna kdykoli pomoci, podělit si o své vědění. Největší oblibu nalézá v umění, ve svém konání směřuje k úsilí o dokonalý výkon s mimořádným smyslem pro detail spojený s kritikou své osoby i druhých.

 

         Z iniciál je patrná tendence k dosažení svých přání a cílů, získání důvěry a zakončení cyklu.

 

         Pan Hašek si ve svém životě musel projít mnohými spory a konfrontacemi, ale potýkal se i se svou nestálostí. V životě se mu střídají dobrá období s horšími. Partnerské vztahy pro něho byly velkou neznámou.

 

        Pokud se podíváme na celkový průběh života na základě jména pana Haška, jeho život nebyl jednoduchý, potkaly ho komplikace a omezení, ale díky svému intelektu, schopnostem a nadání dosáhl svých cílů a usilovnou prací a postupným zráním osobnosti se stával úspěšným.

 

 

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !telefon


Zvětšit mapu