Příklady jmen

V roce 2009 Vás těmito stránkami provázely rozbory namátku volených jmen z kalendáře, které jsou k nahlédnutí níže. Jedná se jen o stručný náhled na schopnosti a vlastnosti nositele. Jestliže se chcete podívat na svou duši, pak mě kontaktujte a domluvíme se na nejvhodnější formě numerologického rozboru.

 


MILAN

 

4 9 3 1 5  = 22 = 4 ……………….. vibrace jména 4

 

Čtyřka poskytuje odvahu k systematické práci a úsilí, učí pracovitosti, svědomitosti, dokáže se naladit na nálady druhých a díky vnitřnímu klidu ovládá i své emoce. Člověk s tímto jménem je věrný, úspěšný a rozhodný, má schopnost vytvářet pocit bezpečí. Pozor by si však měl dávat na závist, melancholii, nenávist a touhu po odplatě.

 

Toto jméno obsahuje mistrovskou vibraci ( 22 ), která předurčuje majitele jména k dráze vynálezce, iniciátora změn, současně vede k probuzení energií koloběhu finančních prostředků.

 

  

 

KVĚTA

 

2 4 5 2 1 = 14 = 5 ………………….. vibrace jména 5

 

Jmenná pětka je velmi dobrým číslem. Žena s tímto jménem je veselá, temperamentní, populární. Jméno přináší majetek i slávu, ale je třeba si ohlídat sklon k chtivosti a lakotě. Je to výborný psycholog, vyniká svými pozorovacími schopnostmi. Toto jméno v sobě nese sex-appeal, přitažlivou osobnost a velkou energii k aktivitě, zároveň inklinuje k riskování, nevázanosti i roztěkanosti.

 

Jméno obsahuje karmickou vibraci ( 14 ), která učí k úctě ke svobodě své a druhých, kdy jde o to, aby člověk s touto vibrací nevnucoval uplatňování vlastní svobody svým blízkým a současně je ani nezanedbával.

 

 

JAN

 

1 1 5 = 7

 

Sedmička je hluboce duchovní, filozof, učitel, fantasta, myslitelů a svým nezlomným duchem se stává vychovatelem. Skutečnost poznává pomocí intuice a tušení. V tomto jménu se nachází vibrace duchovního vývoje a hledání univerzálních hodnot. Jan má jasné myšlení, odvahu a dovednost překračovat hranice a bořit dogmata, stejně jako zvídavost i citlivost, zároveň však má sklony k osamělosti a izolaci.

 

Vzhledem k chybějícím rovinám  v mantickém čtverci ( numerologické mřížce ) je nutné doplnit nedostatky ve vibracích pomocí příjmení.

 

 

ADRIANA

 

1 4 9 9 1 5 1 = 30 = 3

 

Trojka je energií tvoření, umělce, který učí sebe i jiné radovat se ze života. Lehce se přizpůsobuje okolí, poctivostí a osobním kouzlem směřuje ke svému cíli. Vibrace jména dává štěstí, nezměrnou představivost, citlivost a zdvořilost, zdokonaluje dovednost naslouchat a říkat důležité věci. Pozor by si však držitelka tohoto jména měla dát na pomlouvání, faleš, samolibost a rychle pomíjející zápal pro věc.

 

 

 

RADOMÍR

 

9 1 4 6 4 9 9 = 42 = 6 …………………. vibrace jména 6

 

Šestka je číslo přátelství, obzvláště si cení rodiny a tepla domácího krbu. Toto číslo je vhodné i pro ty, kteří se zajímají o okultní vědy, Protože pomáhá nabýt magické síly. Má smysl pro krásu, je tolerantní, lidé se mu rádi svěřují, má velmi dobře vyvinutou empatii, vždy jim rád pomůže. Někdy se poddá svým strachům a pochybování. V práci s u něho projevuje přepečlivost.

 

Jméno obsahuje karmickou vibraci ( 16 ), která má naučit člověka být citlivý na vztahy s druhým člověkem a to především v rodinných a partnerských vztazích.

 

 

 

JAROSLAVA

 

1 1 9 6 1 3 1 4 1 = 27 = 9 ………………….. vibrace jména 9

 

Devítka není vhodným číslem, pokud se i v ostatních výpočtech devítka stává číslem psychickým nebo osudovým, protože vzniká pak velký vliv planety Mars, která působí negativně především v manželském životě. Jinak člověk s jmennou devítkou je idealista, který dosahuje úspěchu. Jméno má velkou duchovní sílu. Člověku se dostává slávy i úspěchu. Někdy se však nechá ovládat sklonem k lenosti, hádavosti a typická je pro ni i naivita.

 

 

 

BOŘEK

 

2 6 9 5 2 = 24 = 6 ……………….. vibrace jména 6

 

Šestka  to je opatrovník lásky, učitel pravdy, advokát prohraných sporů. Dále je to číslo přátelství, velkou důležitost pro ni má rodina. Má smysl pro krásu, harmonii, takže je tu nadání pro výtvarné, taneční či sportovní aktivity. Bořek je tolerantní, odpovědný a rád pomáhá druhým. Někdy má sklon k hypochondrii a strach ho nutí pochybovat.

 

Jméno obsahuje karmickou vibraci ( 13 ), která by měla naučit majitele tohoto jména pracovitosti, trpělivosti. V práci poskytuje organizační a systematické schopnosti.

 

Dále jméno obsahuje mistrovskou vibraci ( 11 ), což je vibrace schopností jasnovidní a předvídání situace.

 

 

 

OLGA

 

6 3 7 1 = 17 = 8 ……………….. vibrace jména 8

 

Osmička, tak to je vládce a správce, organizátor, bojovník, ale díky svému soucitu dosahuje dobročinnosti. Někdy je však zatvrzelá a pomstychtivá. Energie jména posiluje matematické nadání a smysl pro obchod. Pro Olgu je důležité, aby se pravidelně pohybovala, což ji uchrání před nemocemi svalů, kostí a kloubů.

 

 

ČENĚK

 

3 5 5 5 2 = 20 = 2 ………………… vibrace jména 2

 

Dvojka je silný diplomat, přizpůsobuje se cizím potřebám. Je to vynikající rádce, přítel i pomocník. Je od přírody mírumilovná, tolerantní, chápe druhé lidi. Někdy však se u ní projevuje přílišná podřízenost nebo naopak autoritativnost. Žije mimořádně bohatým citovým životem. Přináší významné obchodní úspěchy. Dvojce nejvíce pomohou ženy a to starší.

 

 

 

KAROLÍNA

 

2 1 9 6 3 9 5 1 = 36 = 9 …………………vibrace jména 9

 

Lidé s devítkou jsou čestní, kreativní a nezávislí. Člověk s jmennou devítkou je idealista, který dosahuje úspěchu. Jméno má velkou duchovní sílu. Člověku se dostává slávy i úspěchu. Někdy se však nechá ovládat sklonem k lenosti, hádavosti a typická je pro ni i naivita. Životem prochází snadněji než ostatní.

 

Jméno obsahuje karmickou vibraci ( 19 ), která do života vnáší podřízenost a závislost na jiných a přitom smysl pro vedení, vládnutí. Takže jde o to, aby byla v životě nastolena rovnováha mezi těmito aspekty osobnosti.

 

 

 

VÍTĚZSLAV

 

4 9 2 5 8 1 3 1 4 = 37 = 10 = 1 ………………….vibrace jména 1

 

Jednička znamená vůdce, perfekcionistu. Energie tohoto jména hledá naplnění v individualitě, ambice společně s talentem vedou Vítězslava k podnikatelské činnosti a nezávislosti. Toto číslo přináší schopnost jasně formulovat cíle, originálnost, upevňuje pocit vlastní hodnoty. Jmenná jednička pomáhá umělecky zaměřeným jedincům. Jediné na co by si měla dát pozor je hněv a schopnost odpuštění.

 

Jméno obsahuje mistrovskou vibraci ( 22 ), která přináší mistrovství geniálního myšlení, vynálezce a podněcuje schopnost otáčet peníze.

 

 

 

ANNA

 

1 5 5 1 = 12 = 3 ……………………….. vibrace jména 3

 

Trojky se v životě snaží dosáhnout úspěchu a mají k tomu i odvahu. Jsou přesvědčivé a ve svém oboru bývají mistry. Číslo tři znamená smysl pro humor, ochotu a schopnost pomáhat jiným. Dokáže se velice dobře přizpůsobit okolí, má osobní kouzlo a je velmi komunikativní. Snadno se nadchne pro věc, ale velmi rychle ji nadšení opouští.

 

 

 

VIKTOR

 

4 9 2 2 6 9 = 32 = 5 ……………….. vibrace jména 5

 

Viktor může být výborným psychologem díky svému pozorovacímu talentu. Současně ho jeho přitažlivá osobnost společně se sex-appealem předurčují k tomu, aby byl svůdným milencem, pozor však na prostopášnost. Jeho energie je neutuchající. Pětka dodává Viktorovi oblíbenost, schopnost komunikovat a být přátelský. Důležité je pro něho hmotné zabezpečení, které by si měl ohlídat, protože může přerůst k chtivosti a lakotě.

 

MARTA

 4 1 9 2 1 = 17 = 8 …………………. vibrace jména 8

 

Marta nemá lehký život, ale protože osmička dodává člověku odvahu poprat se s osudem a neodolatelný šarm, pak i Marta dosahuje nebývalého úspěchu a právě tím se z nich stávají osobnosti – čím horší okolnost, tím více vyniknou. Dále má smysl pro matematiku a obchod. Mají talent pro řízení a schopnost vést skupinu. Disciplína a důslednost je její přirozeností

 

 

 

ROMAN

 

9 6 4 1 5 = 25 = 7 ………………. Vibrace jména 7

 

Pro Romana je jmenná sedmička výhodou, pokud nemá jako osudové nebo psychické jedničku nebo pětku. Jinak je Roman upovídaný, miluje konverzace a debaty, má bohatou fantazii, někdy přehání. Nezajímá ho, jaký na něho mají názor druzí lidé. Duchem je Roman vědec, filozof a mystik, hledá univerzální duchovní hodnoty, rád se modlí a medituje.

 

 

 

MILUŠE

 

4 9 3 3  1 5 = 25 = 7 ………………… vibrace jména 7

 

Miluše je dobrosrdečná, společenská, romantická a poněkud sentimentální, skutečně jemná duše. Je obhájcem osobní svobody a netoleruje žádnou nespravedlnost. Miluje tajemství a hluboký zájem má o okultní vědy.

 

Jméno obsahuje karmickou vibraci ( 14 ), která učí úctě k cizí i vlastní svobodě. Zároveň obsahuje mistrovskou vibraci ( 11 ) propůjčující schopnosti jasnovidění.

 

 

 

LUDVÍK

 

3 3 4 4 9 2 = 25 = 7 ………………vibrace jména 7

 

Ludvík je povahou přátelský, ale někdy se nechává unést svými náladami, které se mění jako dubnové počasí. Je současně idealista i materialista, je hyperaktivní, miluje změny a cestování, jeho nápady mu přinášejí i finanční zisk. Tento rok by se mu mohlo obzvláště dařit.

 

Jméno obsahuje karmickou vibraci ( 16 ), která ho konfrontuje s odpovědností, rodinnou i partnerskou láskou, dává mu možnost vyřešit jak svou žárlivost, tak sklon k egoismu.

 

 

 

HELENA

 

8 5 3 5 5 1 = 27 = 9 ……………… vibrace jména 9

 

Helenino jméno obsahu energii cestovatele, průkopníka. Nové síly nabývá snadno. Její práce a skromnost ji přinášejí úspěch, uznání a slávu. Pokud se Helena zamiluje, pak je to z celého srdce. Umí být vynikající domácí paní a hostitelkou.

 

Jméno obsahuje karmickou vibraci ( 16 ), která způsobuje  citlivost na rodinné vztahy, potřeby druhého člověka, ale v dětství způsobuje problémy. Současně obsahuje mistrovskou vibraci ( 11 ), která pomáhá člověku nacházet východisko z každé, zdánlivě neřešitelné situace.

 

 

 

LUBOR

 

3 3 2 6 9 = 23 = 5 ……………… vibrace jména 5

 

Lubor je rychlý, pohotový, miluje změny, ale příliš neplánuje do vzdálené budoucnosti, protože neoplývá dostatkem trpělivosti. Je těžké ho přelstít, chápe přesně myšlenky druhého a dokáže prohlédnout kličky svých protivníků. Pokud potřebuje peníze, dovede si je opatřit, protože neúnavně přemýšlí nad novými způsoby rozšíření majetku, proto by si měl ohlídat svůj sklon k lakotě a chtivosti.

 

 

 

DANIELA

 

4 1 5 9 5 3 1 = 28 = 10 = 1 ……………….. vibrace jména 1

 

Daniela je sebevědomá, směřuje za svým hlavním životním cílem, snadno chápe a jasně se vyjadřuje, potřebuje pozornost a respekt svého okolí, nikdy neodmítne pomoc druhému, těžko však snáší kritiku. Druhé pohlaví je obdivuje a uznává.

 

Jméno obsahuje karmickou vibraci ( 16 ) konfrontující Danielu s odpovědností, rodinnou a partnerskou láskou.

 

 

 

JAROMÍR

 

1 1 9 6 4 9 9 = 39 = 12 = 3 …………………vibrace jména 3

 

Jaromír se snaží v životě dosáhnout úspěchu a trojka mu to usnadňuje, která je důležitá především z hlediska společenských vztahů. Jaromír oplývá humorem, popularitou i schopností pomáhat druhým. Je odvážný, pravdomluvný a tolerantní. Jaromír je v podstatě „všeuměl“, je mu dáno i výjimečné umělecké nadání.

 

Jméno obsahuje karmickou vibraci ( 16 ) kdy člověk  „splácí dluh“ v rodinných vztazích a učí se odpovědnosti vůči nejbližším.

 

 

 

ZLATA

 

8 3 1 2 1 = 16 = 6 …………………… vibrace jména 6

 

Zlata má osobní magnetismus, miluje luxus, je atraktivní pro opačné pohlaví, tak jako dbá na sebe věnuje péči i svému domovu. Svého partnera miluje a podporuje, stejně tak je dobré ji mít za přítelkyni. Velmi snadno uchovává tajemství jí svěřené.

 

Jméno obsahuje karmickou vibraci ( 13 ) vedoucí k pracovitosti, trpělivosti a profesní odpovědnosti.

 

 

 

OLÍVIE

 

6 3 9 4 9 5 = 36 = 9 ……………….vibrace jména 9

 

Olívie je upřímná, srdečná, tvořivá, má pevnou vůli, což jí pomáhá nejen zvládat životní trable, ale dělá z ní člověka hlásajícího své pravdy, ať už se angažuje na poli politickém, duchovním nebo uměleckém. Je pracovitá, příliš si nedopřává odpočinku.

 

Jméno obsahuje mistrovskou vibraci ( 11 ), která propůjčuje schopnosti jasnovidění, tvořivosti a zajišťuje odvahu a úspěch.

 

 

 

VÁCLAV

 

4 1 3 3 1 4 = 16 = 7 ……………………. Vibrace jména 7

 

Václav se zaměřuje na duchovní a náboženské otázky, je dobrosrdečný, k věcem přistupuje osobitě a hlavně nezávisle. Zastává svobodnou vůli a svobodu každého jedince a netoleruje žádnou nespravedlnost. Je výborný řečník a dokáže ovlivnit davy správnými argumenty.

 

Jméno obsahuje karmickou vibraci ( 14 ), která učí úctě k cizí a i vlastní svobodě a zároveň karmickou vibraci ( 16 ), která srovnává rodinnou a partnerskou lásku s odpovědností.

 

 

 

ŠTEFAN

 

1 2 5 6 1 5 = 20 = 2 …………………….. vibrace jména 2

 

Štefan je mírumilovný, má mnoho skvělých nápadů, ale chybí mu rozhodnost, aby své myšlenky realizoval. Nemá rád hádky a spory, ale pokud k něčemu takovému dojde, pak své zájmy hájí odvážně a tvrdě bojuje. Je velmi přátelský, soucitný, srdečný. Není příliš trpělivý a na ostatní působí uzavřeně.

 

Jméno obsahuje karmickou vibraci ( 14 ), kdy je životním úkolem naučit se  úctě k cizí i vlastní svobodě.

 

 

 

VĚRA

 

4 5 9 1 = 19 = 10 = 1 …………………. vibrace jména 1

 

Věra je aktivní, schopná ostatní vést k úspěchům. Má cit pro krásu a tvořivou energii. Své emoce se snaží až nezdravě ovládat, což ji působí potíže v citové oblasti. Toto jméno  člověku poskytuje možnost vyniknout jako osobnost. V podstatě je přátelská, snadno navazuje kontakty. Měla by si však dát pozor na sklon nepřipouštět více možností, tam kde svéhlavě prosazuje svůj názor.

 

Jméno obsahuje Karmickou vibraci ( 13 ), která učí pracovitosti a  trpělivosti a současně karmickou vibraci ( 19 ) přitahující do života závislost na jiných a podřízenost.

 

 

 

MARCEL

 

4 1 9 3 5 3 = 25 = 7 …………………vibrace jména 7

 

Marcel sice působí nejistě, ale je si plně vědom své osobnosti. Je snaživý, věnuje se zpravidla věcem, které nejsou pro ostatní příliš zajímavé. Má výbornou představivost. Je však také náladový a samotářský. Je pověstný svým sex-appealem a přátelství s ním je na celý život.

 

Jméno obsahuje karmickou vibraci ( 19 ), kdy by se člověk měl vyrovnat se závislostí na druhých.

 

 

 

RENÁTA

 

9 5 5 1 2 1 = 23 = 5 ……………..vibrace jména 5

 

Renáta je rychlá, impulzivní a přitom křehká a ušlechtilá. Snadno navazuje přátelství, ale protože je nestálá, příliš dlouho ji nevydrží. Je velmi výmluvná, obdařená intuicí, miluje poezii. Velkou pozornost věnuje péči o zdraví a správné životosprávě. Uplatní se mezi žurnalisty, obchodníky, herci či politiky.

 

Jméno obsahuje karmickou vibraci ( 16 ) konfrontující s odpovědností a láskou k rodině i partnerovi.

 

 

 

TEODOR

 

2 5 6 4 6 9  = 32 = 5 …………………….. vibrace jména 5

 

Teodor má velmi dobře vyvinutý pozorovací talent a je to vysloveně cestovatelský typ.  Působí jako sympatický člověk, je přizpůsobivý a má kladný postoj k životu. Je temperamentní s pozitivními vibracemi a schopností uzdravovat vysíláním energie. V životě mu ledasco projde a má dost štěstí i při extrémech. V životě by měl dbát na dostatek pohybu a aktivní odpočinek. Měl by se naučit ocenit práci druhých. Jméno není vhodné dávat zrozencům Štíra, protože bývá velice nevěrný.

 

 

NINA

 

5 9 5 1 = 20 = 2 vibrace jména 2

 

Nina je náladová, senzitivní, má estetický cit, projevu je se u ní nerovnováha vládnoucího Měsíce, který ji současně propůjčuje romantickou povahu a umělecké sklony. V životě má štěstí, snaží se v něm něčeho dosáhnout a kariéra je pro ni přednější, než zájem vdát se. Je velmi citově vázaná na svou matku. Ráda se angažuje v různých skupinách a spolcích.

 

 

ERIK

 

5 9 9 2 = 25 = 7 ………………….. vibrace jména 7

 

Erik je nevypočitatelný s bujnou představivostí. Jeho schopnosti jsou skryté. Miluje samotu a ve vztazích se nerad váže. Jak sedmička, tak i mistrovská vibrace ( 11 ) nasvědčují na duchovní zájmy, tak i dosažení úspěchu a moci. Jméno si nese silnou karmickou vibraci ( 14 ), která ho v jeho počínání brzdí a omezuje tak, aby se zaměřil na vyrovnání karmického dluhu, který se týká svobody a závislostí.

 

 

 

SILVIE

 

1 9 3 4 9 5 = 31 = 4 …………………… vibrace jména 4

 

Silvie je žena se silnou vůlí, smyslem pro řád a pravidelnost. Nevyhýbá se ani nepříjemnému, ale na venek působí průměrně a nevýrazně. Ke všemu se staví zodpovědně a každá její práce je jakoby projektem, který systematicky realizuje. Skvěle ovládá své emoce, ale těžce snáší soupeření, pak se u ní objevuje závist hraničící s nenávistí a touhou po odplatě.

 

 

 

SAMAR

 

1 1 4 1 9  = 16 = 7 …………………….. vibrace jména 7

 

Jméno oplývá velkým množstvím vůle, odhodláním prosadit se, ochotou pracovat tak, aby se nositel tohoto jména dostal dříve nebo později k vytyčeným cílům. Sedmička dává člověku potřebu usilovat ve svém konání o dokonalost, i když je zde navenek patrná jistá lhostejnost k pocitům druhým a zaměření pouze na svou osobu. Jméno poskytuje člověku schopnost naslouchat své intuici a duchovní vhledy. Protože jméno obsahuje karmickou vibraci (16), bude se tento člověk muset v životě vyrovnávat ve vztazích, tak aby se stal vnímavější a zodpovědnější k potřebám druhým.

 

 

 

MONIKA

 

4 6 5 9 2 1 = 27 = 9 ………………………. vibrace jména 9

 

Devítka dává nositelce touhu dosáhnout cíle, ať již je jakkoliv vzdálen a cesta k němu není lehká. Člověk s touto vibrací je skvělý vůdce, snadno se učí, své vědomosti a zkušenosti předává rád, projevuje se u něho hudební talent a má vztah i k esoterickým a okultním vědám. Monika je velmi opatrná, postupuje vždy systematicky, má logické uvažování, ale vždy mezi sebou a ostatními vytváří hradbu, než někoho přijme za přítele. Dobré pocity ji navodí pohyb a cestování.

 

 

XANDRA

 

6 1 5 4 9 1 = 26 = 8 ………………………….. vibrace jména 8

 

         Osmička poskytuje svému nositeli velkou sílu a vůli dokázat nemožné a tyto energie poskytuje proto, protože zároveň do života nositele přináší i těžké zkoušky. Člověk pod vlivem osmičky má rád, pokud může vše dělat naplno, má organizační talent a vytrvalost, nikdy se nezříká zodpovědnosti. je poněkud vážnější, uzavřenější povahy, jestliže uplatňuje humor, pak černý nebo poněkud sarkastický. V jádru je však velmi soucitná a starostlivá a nikoho nenechá na holičkách.

 

 

 

LENKA

 

3 5 5 2 1 = 16 = 7............................... vibrace jména 7 

 

         Sedmička lidem dávám velkou touhu uspět a dosáhnout takových met, díky kterým by je uznal svět. Nic nedělají polovičatě, ale jako by jim chyběla schopnost dotáhnout něco do cíle. Není tomu tak, jde o to, že přání a sny nositelů sedmiček jsou převážně mimo realitu a schopnosti člověka. Lenka díky své sedmičce patří mezi lidi, kteří si nechávají své věci jen pro sebe, a nikdo z jejího okolí skutečně nemůže poznat, jak se cítí, co si myslí, protože skutečné pocity nedává najevo. Protože si jméno nese karmickou vibraci (16), pak je nutno počítat právě s tím, že se v životě bude muset učit žít s druhými právě přes vztahy, které budou přinejmenším komplikované.

 

 

MICHAELA

 

4 9 3 8 1 5 3 1 = 34 = 7 ..............................vibrace jména 7        

 

Michaela za svůj život projde mnoha změnami, protože se s tímto jménem potřebuje mnohému naučit. Takže se dá očekávat, že bude měnit svá bydliště, zaměstnání, partnery a názory. Partnerské soužití pro ni je opravdu oblast, kde si nese mnoho problémů a část života raději bude prožívat v osamění, než aby se ztrácela v džungli partnerského soužití. Vždy jí budou lákat okultní vědy, mystika, filozofie, tajemství v ní vyburcuje zájem a půjde za jejím odkrytím tak dlouho, dokud nedosáhne svého. Štěstí nalezne v práci pro druhé, pozor by si však měla dát před svou touhou být středem pozornosti, sobectví jí může přivést na špatnou cestu.

 

 

 

SOFIE 

 

1 6 6 9 5 = 27 = 9............................ vibrace jména 9 

 

         Sofie může, tedy pokud překoná svůj strach sama ze sebe, ze své síly, dokázat cokoli si usmyslí. Určit si cíl a dosáhnout jej je pro ni nejdůležitější, navzdory překážkám. Mám dar získávat si lidi na svou stranu, možná je však odrazuje svou přílišnou snahou dosáhnou cíle... ostatní se tak cítí méněcenní. Přitom obětavost, kterou nasadí pro druhé je opravdu obdivuhodná. Svou silnou energie nejlépe vybije nějakou fyzickou aktivitou, vhodný je sport, který plně vyhovuje danému číslu. Pakliže si Sofie se svými energiemi sama neporadí, stává se výbušnou, netrpělivou, hádavou. Devítka je skvělé číslo, pokud její nositel/ka umí s těmito energiemi nakládat.

 

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !telefon


Zvětšit mapu